Welkom

De gemeente Delfzijl en Eneco hebben contractueel vast gelegd dat Eneco voor de duur van 15 jaar jaarlijks een bedrag van 50.000. euro in een gebiedsfonds stort. Dit fonds moet ten goede komen aan de drie omliggende dorpen Borgsweer, Farmsum en Termunten/ Termunterzijl.

De Gemeente Delfzijl heeft de drie belangenorganisaties van de dorpen namelijk Dorpsbelangen Borgsweer, Dorpsbelangen Farmsum en de Klankbordgroep Termunten/Termunterzijl uitgenodigd voor een oriënterend gesprek waar de volgende vragen aan de orde kwamen: waar gaan de gelden aan besteed worden (criteria) en wie gaat het gebiedsfonds beheren.

Met de opdracht om de inwoners te vragen wat zij er van denken over de voorstellen en mogelijkheden van het fonds, werd een vervolgvergadering in september 2015 gepland.

De consultatie van de inwoners heeft geleid tot het voorstel om het fonds te laten beheren door de dorpen, ook zijn enige voorwaarden voor uitkering uit het fonds geformuleerd.

Middels een aantal vergaderingen en email verkeer is het gehele voorstel door gemeente/Eneco en dorpen verder uitgewerkt.

In goede samenwerking is het fondsreglement en de stichting ontstaan.

De bestuursleden voor de stichting zijn via een oproep in de plaatselijke media door de drie dorpen voorgedragen.

f1

Aanvragen voor het windfonds kunnen voor 1 april ingediend worden. Voor 1 september krijgen de aanvragers bericht of het project is goedgekeurd of afgewezen.

DOWNLOADS

Fondsreglement Windfonds Delfzijl Noord (PDF document)
Projectenformulier (MS Word document)

Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl