Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria

 1. De aanvrager dient te zijn een inwoner van Borgsweer of Farmsum of Termunten/ Termunterzijl.
 2. Of een stichting of vereniging gevestigd in de gemeente Delfzijl.
 3. Het project wordt uitgevoerd in één van de onder 1 genoemde dorpen.
 4. Het project mag geen commercieel doel dienen.
 5. Voor het project dient voldoende draagvlak onder de inwoners van het betreffende dorp aanwezig te zijn.
 6. Projecten waarvoor andere fondsen c.q. subsidieregelingen binnen de gemeente/provincie zijn komen alleen maar in aanmerking voor cofinanciering.
 7. Projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de betrokken dorpen genieten de voorkeur.
 8. Projecten dienen te voldoen aan het Fondsreglement.
 9. Aanvragen dienen te voldoen aan de aanvraagprocedure.
 10. Bijdrages uit het fonds worden indien mogelijk evenredig over de drie dorpen verdeeld.
 11. Kleinere projecten hebben de voorkeur boven grotere.
 12. Maximum bijdrage aan één project bedraagt niet meer dan 50.000 euro.
 13. De uitvoerbaarheid van het project dient binnen het vermogen van de indiener te liggen zowel financieel, organisatorisch als professioneel.
 14. Bij aanvragen groter dan € 10.000 bij voorkeur voorzien van 2 offertes.

Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl