Doelstelling stichting

  1. De stichting heeft als doel:

Het beheren van een fonds, zijnde het Gebiedsfonds Windpark Delfzijl Noord, dat de realisatie van projecten in de dorpen Borgsweer,Farmsum,Termunten en Termunterzijl in de gemeente Delfzijl financieel ondersteunt, op basis van het Fondsreglement, vastgesteld  in de gemeenteraad van de gemeente Delfzijl van tien maart tweeduizend zestien, en het uitvoeren van het fondsreglement, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Het Gebiedsfonds Windpark Delfzijl Noord helpt mee aan het versterken van de leefbaarheid van de dorpen Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl in de gemeente Delfzijl.

  1. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl