Categorie archief: WFDN Nieuws

Realisatie Outdoor Fitness Park in de Borghof te Farmsum.

Op het mooiste plekje van het mooie dorp Farmsum, de “ Borghof “ , het vroegere kasteelpark, zal binnenkort een Outdoor Fitness Park worden gerealiseerd.

Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is naast de bedoeling om alle inwoners aan het ‘bewegen ‘te krijgen en tevens een ontmoetingsplek te scheppen voor het gehele dorp, jong EN oud.

In de Borghof worden twee cirkels uitgegraven, een kleine cirkel voor de jongere jeugd en een grotere cirkel voor de volwassenen, ouderen en oudere jeugd. In die cirkels worden diverse toestellen geplaatst, waar onder deskundige begeleiding door professionals van het Huis voor de Sport Groningen gebruik van kan worden gemaakt. Met als doel: om iedereen aan het bewegen te krijgen en zo de weerstand en fitheid te bevorderen.

Bewegen is GEZOND, dat is allang geen geheim meer.

De toestellen zijn gemakkelijk in het gebruik, zeker na een eerste deskundige uitleg van de medewerkers van het Huis voor de Sport.

Het park kan worden gerealiseerd door de zeer welwillende medewerking van:

GEMEENTE DELFZIJL – N.A.M ASSEN – WINDFONDS DELFZIJL NOORD – PROVINCIE GRONINGEN – LOKET LEEFBAARHEID – STICHTING R.C.O.A.K. – EN RABOBANK NOORD GRONINGEN.

In februari 2020 zal begonnen worden met de eerste graafwerkzaamheden, daarop gevolgd door de installatie van de “hufterproof” roestvrijstalen toestellen.

De officiële opening zal begin april 2020 plaatsvinden.

PERSBERICHT 22 november 2016

logo-wfdnPERSBERICHT

22 november 2016

Nieuwe aanvraagronde Windfonds Delfzijl Noord van start

Vanaf 1 december kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend voor een bijdrage uit het Windfonds Delfzijl Noord. De nieuwe aanvraagronde loopt tot 1 april 2017.

‘We hopen op veel nieuwe aanvragen uit de vier dorpen Farmsum, Borgsweer en Termunten/Termunterzijl die de leefbaarheid van de dorpen verbeteren’, aldus Riekus Köller, voorzitter van het Windfonds. ‘Leefbaarheid betekent in dat de in te dienen projectaanvragen bijdragen aan het voorzieningenniveau, veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving. Projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of natuur en milieu worden aangemoedigd. Er dient daarnaast een maatschappelijk belang te zijn en draagvlak onder de inwoners van het dorp.’

De aanvragen voor de eerste ronde van het Windfonds Delfzijl Noord zijn inmiddels beoordeeld. De aanvragers krijgen binnenkort bericht of hebben reeds bericht ontvangen. Er worden mooie projecten gerealiseerd. Meer hierover binnenkort op http://windfondsdelfzijlnoord.nl/site/.

Het Windfonds Delfzijl Noord is opgericht om inwoners van de dorpen mee te laten profiteren van de windturbines op de schermdijk en de Pier van Oterdum. De gemeente draagt zorg voor de beheerkosten van het fonds. Eneco, exploitant van de windturbines, stort jaarlijks 50.000 euro in het fonds voor de duur van vijftien jaar.

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.windfondsdelfzijlnoord.nl.

Windfonds Delfzijl Noord een feit

DELFZIJL – De handtekeningen zijn gezet. Vanaf dinsdag 26 april hebben Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl officieel een fonds voor projecten die de leefbaarheid in de dorpen ten goede komt.

Het bestuur van de stichting Gebiedsfonds Delfzijl Noord dat het fonds gaat beheren wordt gevormd door zes inwoners van de dorpen, twee uit ieder dorp waarbij Termunten en Termunterzijl als een geheel is beschouwd. De uitvoeringsnaam voor het fonds wordt Windfonds Delfzijl Noord.

Voor 2016 100.000 euro beschikbaar voor projecten

Het fonds is opgericht om inwoners van de dorpen mee te laten profiteren van de windturbines op de schermdijk en de Pier van Oterdum, De gemeente draagt zorg voor de beheerkosten van het fonds. Eneco, exploitant de windturbines, stort jaarlijks 50.000 euro in het fonds voor de duur van vijftien jaar. Omdat de windturbines vanaf 2015 draaien, is er voor 2016 al een bedrag van 100.000 euro beschik-
baar.

Samenstelling bestuur stichting dat fonds beheert

Het bestuur van de stichting dat het fonds gaat beheren bestaat uit: Riekus Köller en Jetty Noordam (namens Borgsweer), Tineke Braam en Martin van der Laan (namens Farmsum) en Kees van Stee en Harma de Vries (namens Termunten/Termunterzijl).

Goede samenwerking, fonds wordt snel opengesteld

Wethouder Rijzebol is blij met goede samenwerking bij de voorbereiding: “Het is nu aan de stichting om er iets moois van te maken.” Namens het bestuur laat Riekus Köller weten dat zij na bijna een jaar voorbereiding druk bezig zijn om het fonds zo snel mogelijk open te stellen. Er wordt nu gewerkt aan een website waar alle informatie over het fonds op komt te staan.

Bijdrage aan leefbaarheid, duurzaamheid en ecologie

Katja Langen, directeur Eneco Wind op Land: “Het Windfonds Delfzijl Noord is op deze manier van en voor de omwonenden. Door een bijdrage te leveren aan dit fonds maakt Eneco het mede mogelijk dat lokale projecten op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en ecologie in de omgeving van het windpark kunnen worden gerealiseerd.”

Eerste deadline projectvoorstellen: 1 september 2016

De eerste deadline voor het indienen van projectvoorstellen bij het windfonds is 1 september van dit jaar. Om kans te maken op realisatie moeten projectvoorstellen gerealiseerd worden in of nabij de vier dorpen en bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen. Daarnaast moeten ze onder andere op draagvlak kunnen rekenen. “We laten het weten waar en wanneer de voorstellen kunnen worden aangemeld” aldus Riekus Köller, voorzitter van de Stichting.