PERSBERICHT 22 november 2016

logo-wfdnPERSBERICHT

22 november 2016

Nieuwe aanvraagronde Windfonds Delfzijl Noord van start

Vanaf 1 december kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend voor een bijdrage uit het Windfonds Delfzijl Noord. De nieuwe aanvraagronde loopt tot 1 april 2017.

‘We hopen op veel nieuwe aanvragen uit de vier dorpen Farmsum, Borgsweer en Termunten/Termunterzijl die de leefbaarheid van de dorpen verbeteren’, aldus Riekus Köller, voorzitter van het Windfonds. ‘Leefbaarheid betekent in dat de in te dienen projectaanvragen bijdragen aan het voorzieningenniveau, veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving. Projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of natuur en milieu worden aangemoedigd. Er dient daarnaast een maatschappelijk belang te zijn en draagvlak onder de inwoners van het dorp.’

De aanvragen voor de eerste ronde van het Windfonds Delfzijl Noord zijn inmiddels beoordeeld. De aanvragers krijgen binnenkort bericht of hebben reeds bericht ontvangen. Er worden mooie projecten gerealiseerd. Meer hierover binnenkort op http://windfondsdelfzijlnoord.nl/site/.

Het Windfonds Delfzijl Noord is opgericht om inwoners van de dorpen mee te laten profiteren van de windturbines op de schermdijk en de Pier van Oterdum. De gemeente draagt zorg voor de beheerkosten van het fonds. Eneco, exploitant van de windturbines, stort jaarlijks 50.000 euro in het fonds voor de duur van vijftien jaar.

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.windfondsdelfzijlnoord.nl.